Nå kan du slippe å skatte av at jobben gir deg gratis telefon

Nå kan du slippe å skatte av at jobben gir deg gratis telefon

I år ble skatteregler for gaver til ansatte endret. Det kan spare både arbeidsgiver og ansatte store beløp. Nå kan du få gaver på opptil 5000 kroner uten å måtte skatte av det. Denne endringen fikk regjeringen inn på årets statsbudsjett.

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid.

Gratis telefon

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i fribeløpet på 5000,- kroner

  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste - private innholdstjenester utover 1 000,- kroner
  • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
  • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000,- kroner
  • Treningsavgift
  • Personalforsikringer

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

Nå har Skattedirektoratet uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave. Det samme gjelder ved refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag. De samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement gjelder også her.

I de tilfeller ansatt får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392,- kroner.

Når skattepliktig fordel på 4 392,- kroner er gitt som gave vil det da gjenstå 608,- kroner som kan benyttes til å gi f.eks. julegave.

Sparte kostnader

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca. 1 500,- kroner pr. år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca. 1 900,- kroner pr. år.

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr. ansatt når fordelen er 4 392 kroner:

Dersom bedriften ligger i avgiftssone I (14,1 %) vil besparelsen være på kr. 619,-. Dersom bedriften har 250 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner pr. år for fri ek-tjeneste vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare ca. 154 750,- kroner.

Skroll til toppen