NettLønn -  Årsavslutning systemkurs

2020 har vært et spesielt år med endringer i lover og regler som alle er berørt av. Vi har også hatt et midlertidig regelverk på flere områder. På dette kurset går vi gjennom alt det du trenger for riktig årsavslutning for 2020, og du får en praktisk gjennomgang av hvordan dette gjøres i NettLønn.

Agenda del 1 - Regeloppdatering:

 • Permitteringsreglene endres
 • Arbeidsgiveravgift
 • Alt om refusjon av omsorgspenger i koronaperioden, og hva gjelder fra nyttår
 • Refusjon av sykepenger ved karantener og annet koronafravær
 • Prinsipputtalelser fra skatteetaten ifbm korona
 • Endringer i statens særavtale i 2020
 • Andre uttalelser og endringer
 • Om nyheter og endringer i A-meldingen fra 2021

 
Agenda del 2 – Årsoppgjør i praksis:

Innhold systemkurset:

 • Forberede årsavslutning
  • Kontrollere a-melding retur
  • Kontrollere lønnsarter
  • Kontrollere offentlige satser
  • Kontrollere skattekortopplysninger
  • Kontrollere opplysninger om arbeidsforhold
  • Bestille a-melding-avstemmingsrapport
  • Avstemme mot regnskap
 • Skrive ut feriepengeliste pr. 31.12.2020
 • Ekstrakjøring (13. kjøring)
 • Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP)
 • Ekstrakjøring med og uten utbetalinger
 • Skrive ut feriepengeliste
 • Skrive ut kontroll- og avstemmingslister
 • Skrive ut a-melding personoppsummering
 • Skrive ut periodiske lister
 • Opprette og klargjøre for 2021
 • Importere skattekort for 2021
 • Oppdatere skattekortopplysninger

 

Målgruppe
Du som kjører lønn i NettLønn og ønsker å avslutte 2020 korrekt.

Sted:  Webinar
Tid:    Onsdag 25. november kl. 09:00 – 12:00
Tid:    Tirsdag 15. desember  kl. 09:00 – 12:00
Pris:   2.850,-

Etterutdanning
Vi har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:
Revisorer: 1 time skatt/avgift, 2 timer annet
Regnskapsførere: 1 time skatt/avgift, 2 timer annet

Meld deg på: