NettLønn - Regeloppdatering på lønnsområdet 2021

De siste to årene har vært spesielle med endringer i lover og regler som alle er berørt av. Vi har også hatt et midlertidig regelverk på flere områder. I dette kurset går vi igjennom alle de viktigste endringene på lønnsområdet i denne perioden.

Agenda:

  • Permitteringsreglene endres
  • Arbeidsgiveravgift
  • Refusjon av omsorgspenger i koronaperioden
  • Refusjon av sykepenger ved karantener og annet koronafravær
  • Prinsipputtalelser fra skatteetaten ifbm korona
  • Endringer i statens særavtale
  • Andre uttalelser og endringer
  • Ny rapportering i a-meldingen 2021

 

Agenda kan endre seg, da vi alltid tilstreber at kurset skal være så tidsaktuelt som mulig.

Sted:    Webinar
Tid:       Onsdag 29. september kl. 09:00 – 10:00
Tid:       Onsdag 13. oktober kl. 09:00 – 10:00
Tid:       Onsdag 1. desember kl. 09:00 – 10:00
Pris:      950,-

Regeloppdateringskurset 1. desember er identisk med første del av årsavslutningskurset.

Meld deg på:

    Skroll til toppen