Naturalytelser gitt som gave - GRATIS!

Nye gaveregler gir muligheter for å gi naturalytelser som gave og slik spare skatt for arbeidstaker og arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

I dette kurset går vi kort igjennom reglene for naturalytelser og ser på hvilke muligheter de nye gavereglene gir. Hva kan de ansatte får som gave, og hvilke dokumentasjonskrav gjelder.

Sted: Webinar
Tid: Torsdag 17. februar kl. 09:00 – 09:30
GRATIS

 

Meld deg på:


    Skroll til toppen