Lønnsmedarbeiderkurset

Lønnsområdet reguleres av lover, regler og avtaler. I tillegg har vi i stor grad en praksis i bedriftene «hvordan gjør vi det her hos oss».

I løpet av kurset går vi igjennom alt det viktigste du må vite i forbindelse med lønnsarbeidet. Dette vil gjøre deg tryggere på å «kjøre lønn» på egen hånd. Vi legger vekt på læring av sammenhenger og forståelse av oppgavene.

Kurset gir forståelse for oppgavene og en juridisk innføring, slik at du får oversikt og kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider.

 

Del 1

Hvordan fastsettes lønn og ytelser

 • Lønnsfastsettelsen er avtaleregulert
 • Forskjellige avlønningsformer – fastlønn, timelønn, provisjon og akkord
 • Når skal den ansatte få overtidsbetalt – regulert etter lov eller tariffavtale

Rollen som lønnsmedarbeider

 • Viktigheten av gode rutiner i lønnsarbeidet
 • Faste og variable lønnsdata du må ha kontroll på
 • Digitaliseringen påvirker lønnsfunksjonen

Skattetrekk

 • Hvilke ytelser er trekkpliktige
 • Når skal vi trekke etter tabell og når skal vi trekke etter prosent?
 • Hvordan behandle utleggstrekk riktig

 

Del 2

Arbeidsgiveravgift

 • Beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift

Rapportering i A-meldingen

 • Hvordan finne korrekt lønnbeskrivelse
 • Hva skal sammenstillingsoppgaven inneholde
 • Informasjon om arbeidsforholdet, type arbeidsforhold, start- og sluttdato mm

Folketrygdens ytelser

 • Hva plikter arbeidsgivers å betale - lovfestede og avtalefestede plikter
 • Hvordan beregner NAV ytelsene – hva får vi refundert fra NAV

Beregning av sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden – 16 dager
 • Opptjening av rett til sykepenger
 • Dokumentasjon ved sykdom
 • Hvordan beregner vi sykepenger. Regler i folketrygdloven og tariffavtaler

 

Del 3

Forskjellige typer ytelser

 • Vanlige ytelser i arbeidslivet
 • Grunnleggende behandling av ytelsene

Naturalytelser

 • Beskatning av naturalytelser
 • Skattefrie naturalytelser - velferdstiltak og gaver
 • Skattepliktige naturalytelser - rabatter, fri bil, ekom

 

Del 4

Feriepenger

 • Ferieavvikling
 • Opptjening av feriepenger og feriepengegrunnlag
 • Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn

 

Del 5

Reiseutgifter

 • Utgiftsdekning på reiser med og uten overnatting
 • Diett, refusjon eller faktura - hvilke regler gjelder
 • Hvordan skal reiseutgifter dokumenteres
 • Satser

Kort om avstemming mot regnskap

 • Forskjellene mellom lønns- og finansregnskapet
 • Hvor finner vi lønnsutgiftene i regnskapet
 • En kort gjennomgang av hvordan lønn avstemmes mot regnskapet

 

Inndeling av agenda kan bli justert.

Målgruppe:
Kurset passer for deg som er ny som lønnsmedarbeider og deg som har jobbet med lønn en periode, men ute noen formell bakgrunn.

Sted:   Innspilt
Pris:    4.900,-

Etterutdanning:
Kurset er grunnleggende og gir ikke rett til timer ifbm etterutdanning

Meld deg på:

  Skroll til toppen