NettLønn - Kom igang

For deg som ønsker en innføring i NettLønn kombinert med en praktisk visning. Etter endt kurs skal du kunne registrere opplysninger og variable transaksjoner, slik at du kan kjøre lønn i NettLønn.

Agenda:

  • Gjennomgang av systemet
  • Definering av satser og parametere
  • Registrere opplysninger
  • Registrere variable lønnstransaksjoner
  • Terminoppgave, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Oppsett mot Altinn
  • Integrasjon til regnskap/elektronisk betalingsformidling
  • Nyttige tips

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som er ny bruker av NettLønn.

Sted:     Webinar
Tid:      Torsdag 24. januar kl. 09:00 – 10:30
Tid:      Onsdag 27. februar kl. 09:00 – 10:30
Tid:      Torsdag 21. mars kl. 12:00 – 13:30
Tid:      Tirsdag 28. mai kl. 09:00 – 10:30
Pris:     1250,-

Meld deg på: