NettLønn - Lønn og teori

Kurset passer for deg som ønsker en innføring i regelverket rundt lønn kombinert med en praktisk visning i NettLønn. I første del av kurset går vi blant annet igjennom viktige regler rundt arbeidsgivers plikt til å trekke forskuddstrekk, beskatning av naturalytelser og riktig rapportering i a-meldingen. I andre del går vi igjennom kartotekene i NettLønn, ser på satser og oppsett, samt registrerer poster og kjører en lønn.

Etter endt kurs skal du ha god forståelse av hvordan NettLønn er bygget opp og bli en trygg bruker av NettLønn.

Innhold teori:

 • Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk og utleggstrekk
 • Trekkgrunnlaget
 • Lønn mv
 • Naturalytelser (hovedregler) og utgiftsgodtgjørelser
 • Fradrag i trekkgrunnlaget
 • Trekkfritak for visse ytelser
 • A-melding, lønnsbeskrivelser og opplysninger om arbeidsforhold

 

Innhold systemdel:

 • Eventuelle nyheter og endringer
 • Gjennomgang av systemet
 • Definering av satser og parametere
 • Registrere opplysninger
 • Registrere variable lønnstransaksjoner
 • Terminoppgave, utleggs- og forskuddstrekk samt arbeidsgiveravgift
 • Oppsett mot Altinn
 • Integrasjon til regnskap/elektronisk betalingsformidling
 • Nyttige tips

 

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har bruket NettLønn en stund, og ønsker mer kunnskap om lønn og systemet.

Varighet ca. 2,5 timer
Du har tilgang til innspillingen i 6 måneder
Pris 2.490,-

 

Meld deg på:

  Skroll til toppen