NettLønn - Lønn og teori

For deg som ønsker en innføring i regelverket rundt lønn kombinert med en praktisk visning i NettLønn. Etter endt kurs skal du ha god forståelse av hvordan NettLønn er bygget opp og bli en trygg bruker av NettLønn.

Agenda teori:

 • Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk og utleggstrekk
 • Trekkgrunnlaget
 • Lønn mv
 • Naturalytelser (hovedregler) og utgiftsgodtgjørelser
 • Fradrag i trekkgrunnlaget
 • Trekkfritak for visse ytelser
 • A-melding, lønnsbeskrivelser og opplysninger om arbeidsforhold

 

Agenda systemdel:

 • Eventuelle nyheter og endringer
 • Gjennomgang av systemet
 • Definering av satser og parametere
 • Registrere opplysninger
 • Registrere variable lønnstransaksjoner
 • Terminoppgave, utleggs- og forskuddstrekk samt arbeidsgiveravgift
 • Oppsett mot Altinn
 • Integrasjon til regnskap/elektronisk betalingsformidling
 • Nyttige tips

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som har brukt NettLønn en stund.

Sted:    Webinar
Tid:      Tirsdag 19. mars 09:00 - 11:30
Pris:     2.850,-

Det avsettes tid slik at det blir mulighet for å stille spørsmål i kurset.

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift

 

Meld deg på:


  Skroll til toppen