NettLønn - Lønn og teori

For deg som ønsker en innføring i regelverket rundt lønn kombinert med en praktisk visning i NettLønn. Etter endt kurs skal du ha god forståelse av hvordan NettLønn er bygget opp og bli en trygg bruker av NettLønn.

Agenda teori:

 • Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre forskuddstrekk og utleggstrekk
 • Trekkgrunnlaget
 • Lønn mv
 • Naturalytelser (hovedregler) og utgiftsgodtgjørelser
 • Fradrag i trekkgrunnlaget
 • Trekkfritak for visse ytelser
 • A-melding, lønnsbeskrivelser og opplysninger om arbeidsforhold

 

Agenda systemdel:

 • Eventuelle nyheter og endringer
 • Gjennomgang av systemet
 • Definering av satser og parametere
 • Registrere opplysninger
 • Registrere variable lønnstransaksjoner
 • Terminoppgave, utleggs- og forskuddstrekk samt arbeidsgiveravgift
 • Oppsett mot Altinn
 • Integrasjon til regnskap/elektronisk betalingsformidling
 • Nyttige tips

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som har brukt NettLønn en stund.

Sted:     Webinar
Tid:      Torsdag 14. februar kl. 09:00 – 12:00
Tid:      Onsdag 10. april kl. 09:00 – 12:00
Tid:      Mandag 17. juni kl. 09:00 – 12:00
Pris:     2.750,-

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift

 

Meld deg på:

  Skroll til toppen