Digital inntektsmelding innføres høsten 2018

I løpet av høsten 2018 skal papirskjemaet erstattes av en digital inntektsmelding. Denne skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. Tjenesten på altinn.no kommer i oktober.

Agenda:

Del 1 - Teori

Nye beregningsregler skal gjøre det mulig å automatisere store deler av saksbehandlingen. Det gir raskt svar på søknaden og riktig refusjon til arbeidsgiver. Fra 1. januar 2019 skal disse ytelsene som hovedregel beregnes etter gjennomsnittlig månedsinntekt de tre siste månedene før første fraværsdag, istedenfor ukeinntekten.

 • Disse ytelsene beregnes etter nye regler
  • Sykepenger
  • Foreldre- og svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger

 

Del 2 – Visning i system:

I del to viser vi hvordan den nye inntektsmeldingen skal fylles ut og sendes fra system

 • Oppsett og kartotek som påvirker inntektsmeldingen
 • Hva må vi passe på å ha korrekt utfylt i system
 • Hvordan fylle ut og sende inntekstmelding fra NettLønn

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som jobber med lønn og personal. Del en av kurset er generell og passer for alle som jobber med temaet, mens del to er praktisk visning NettLønn.

Sted:     Webinar
Tid:        Onsdag 7. november kl. 09:00 – 10:30
Pris:       950,-

Meld deg på:

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Skroll til toppen