Endringer i diett- og bilgodtgjørelse – gjelder fra 22. juni

Nytt reiseregulativ ble vedtatt og trådte i kraft 22. juni 2018. Det har blitt endringer i både innenlands- og utenlandsavtalen og satser er endret. Men enda viktigere er det at vi nå må forholde oss til nye beregningsmodeller.

Agenda:

 • Dekning av reiseutgifter
 • Nye særavtaler med virkning fra 22.06.2018
 • Endringer i satser
  • Diett
  • Bilgodtgjørelse
  • Kompensasjonstillegg
 • Nye beregningsmetoder
  • Måltidsfradrag
  • Påbegynte døgn
  • Dagsreiser i utlandet
 • Oppsummering av statens satser og tilhørende trekkfrie forskuddssatser
  • Hvordan beregne trekkfri og trekkpliktig del
  • Innrapportering i a-melding

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som jobber med lønn og reiseregninger.

Sted:     Webinar
Tid:        Onsdag 12. september kl. 09:00 – 10:30
Pris:       950,-

Meld deg på:

  Skroll til toppen