Nyheter og endringer

I løpet av 2018 og 2019 har det blitt innført flere store og viktige endringer innen lønnsområdet. På dette kurset gir vi deg en grundig oppdatering på de viktigste endringene innen lønnsområdet.

Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 er det innført nye beregningsregler for sykepenger. De nye reglene gjelder både arbeidsgivers beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager, og NAVs beregning av sykepenger fra dag 17 og ut sykepengeåret.

Kurset gir en grundig gjennomgang av de nye reglene med praktiske eksempler.

Digital inntektsmelding – Innsending fra NettLønn

Høsten 2018 ble papirskjemaet erstattet av en ny digital inntektsmelding. Denne skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no. I kurset går vi igjennom og kontrollerer viktige opplysninger i Huldt & Lillevik som påvirker innsendingen. Videre ser vi på hvordan innsendingen skjer i praksis.

Naturalytelser – nye regler fra 2019

Fra 2019 har vi fått nye regler for rapportering og beskatning av naturalytelser. Dette medfører potensielt betydelig merarbeid og kostnader for arbeidsgiver. Det er derfor svært viktig å være klar over de nye reglene. Vi anbefaler at bedriftene tar grep og innretter seg på en hensiktsmessig måte slik at ulempene blir minst mulig.

Aktuelt tema

Det siste temaet for dette kurset velger vi å vente med å fastsette til nærmere kursdato. Slik sørger vi for at vi har avsatt tid til det siste og aller mest aktuelle temaet. Agenda vil bli oppdatert nærmere dato for kurset.

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som kjører lønn i NettLønn og ønsker å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Sted:    Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Tid:      Torsdag 16. mai kl. 13:00 – 16:00
Pris:     2.750,-
Pris:     Påmeldte på begge kurs, feriepengekurs og nyheter og endringer samme dato kr. 4.100,-

Lunsj: 12:00 – 13:00

Etterutdanning:
Regnskapsfører: Vurderes når siste tema er valgt
Revisor: Vurderes når siste tema er valgt

Meld deg på:

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Skroll til toppen