Regeloppdatering på lønnsområdet 2021 - Gratis!

2020 har vært et spesielt år med endringer i lover og regler som alle er berørt av. Vi har også hatt et midlertidig regelverk på flere områder. I dette kurset går vi igjennom alle de viktigste endringene på lønnsområdet i 2020. Videre ser vi på hvilke endringer som er gjelder for 2021.

Agenda:

  • Permitteringsreglene endres
  • Arbeidsgiveravgift
  • Alt om refusjon av omsorgspenger i koronaperioden, og hva gjelder fra nyttår
  • Refusjon av sykepenger ved karantener og annet koronafravær
  • Prinsipputtalelser fra skatteetaten ifbm korona
  • Endringer i statens særavtale i 2020
  • Andre uttalelser og endringer
  • Om nyheter og endringer i A-meldingen fra 2021

 

Sted:    Webinar
Tid:       Onsdag 24. februar kl. 09:00 – 10:00
Pris:      Gratis

Etterutdanning

Vi har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisorer: 1 time skatt/avgift. 0,5 time annet.
Regnskapsførere: 1 time skatt/avgift. 0,5 time rettslære.

Regeloppdateringskurset er identisk med første del av årsavslutningskurset.

Meld deg på:

    Skroll til toppen