Rettigheter når man har syke barn eller ikke kan jobbe på grunn av stengt skole/barnehage

Rettigheter når man har syke barn eller ikke kan jobbe på grunn av stengt skole/barnehage

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. De kan også bruke omsorgsdager når de ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19- pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn.

Omsorgspenger/sykt barn-dager

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 13 år, har rett til omsorgsdager. Omsorgsdager brukes av arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser som må være borte fra jobb når barnet for eksempel er forkjølet.

Omsorgspenger når skole og barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien

Omsorgsdager kan også benyttes hvis arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Mange har mulighet til å jobbe noe på tross av stengt skole og barnehage. Både arbeidsgivere og arbeidstakere bør være fleksible i forbindelse med covid-19-pandemien. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra, og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Det oppfordre til at flest mulig benytter seg av disse mulighetene.

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Rettigheter ved sykt barn

Antall omsorgsdager

  • 1-2 barn under 13 år
  • Vanlig kvote – 10 dager pr foresatte
  • En forelder som har aleneomsorg har krav på 20 stønadsdager
  • 3 eller flere barn under 13 år
  • Vanlig kvote – 15 dager pr foresatte
  • En forelder som har aleneomsorg har krav på 30 stønadsdager
  • Det er doble kvoter for alle i 2021
  • Refusjon for dager utover 10 som arbeidsgiver har betalt

Retten til å benytte omsorgsdager når de ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19- pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn er videreført frem til 30. juni 2021.

Skroll til toppen